Karty zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 30 sierpnia 2009r. faksem:

tel./fax 094/342 39 13, 094/342 25 81, 094/341 12 92, 094/341 12 95

lub na adres:

EKSPERT-SITR Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Jana z Kolna 38
75-204 Koszalin

Osoby do kontaktu: Jolanta Zienkiewicz i Teresa Janik
tel. 094/342 39 13; 094/342 25 81; 094/342 39 13; 094/341 12 95;

Osoby zgłoszone zostaną poinformowane osobnym pismem o zakwalifikowaniu na szkolenie.

PDF
Karta zgłoszenia (PDF)
WORD
Karta zgłoszenia (DOC)
ODF
Karta zgłoszenia (ODT)