EKSPERT-SITR Spółka z o.o. w Koszalinie zaprasza

NAUCZYCIELI ZAWODOWYCH SZKÓŁ ROLNICZYCH

na
BEZPŁATNE SZKOLENIE
Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Tytuł projektu:
"Teoretyczno-praktyczny program dla nauczycieli zawodowych z zakresu odnawialnych źródeł energii."

Projekt realizowany jest w ramach
Działania 3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -
"Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie"

Wstępując do Unii Europejskiej przyjęliśmy zobowiązanie, że nasza energetyka będzie przyjazna środowisku naturalnemu, czemu ma służyć tzw. program "Trzech dwudziestek". W tym celu niezbędne jest przygotowanie profesjonalnej kadry dydaktycznej, a obecnie w naszych szkołach nie funkcjonuje profesjonalny program doskonalenia zawodowego nauczycieli z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE).

W związku z powyższym nasza firma przystąpiła do realizacji PILOTAŻOWEGO PROJEKTU z zakresu opracowania i wdrożenia programu doskonalenia zawodowego dla 80 nauczycieli szkół rolniczych z zakresu innowacyjnych technologii w rolnictwie uwzględniających odnawialne źródła energii w połączeniu z praktykami zawodowymi w gospodarstwach lub zakładach, w których realizuje się procesy OZE.

PROJEKT ZAKOŃCZONY